Presentation
av logotype för
Biyun Health & Medicine Center

Uppdrag
Modernisering och uppdatering av logotype. Att användas framöver för print och digitala medier. Företagsnamn ändras från Biuynakademin till Biyun Health & Medicine Center.

Förslag 1.

Förslag 1
I detta utseende är fokus direkt riktat mot själva verksamhetsidén; hälsa, alternativ medicin, välbefinnade.

Tanken att logotypen ska förmedla en känsla av wellness, mindfulness. Hela bilden, text och symbol ska ge en känsla av clean, ren, rak och tydlig. Namnet / ordet ”Biyun” är inte helt självklart i det svenska språket och därför vill jag att detta ska var tydligt så att man snabbt o enkelt kan se och ta in

Symbolen är en evighetssymbol som här står för ingen början, inget slut, allt är ett. Symbolen står också för den österländska folisofin, och med lite fantasi kan symbolen visa på den position Fa Xiulan sitter i på postern nedan.

I sin grundform där texten är svart, är symbolen i färg.

Varianter

Exempel på applikationer

Exempel på hemsida

Förslag 2.

Förslag 2
I detta utseende är kopplingen till den gamla logotypen tydligare. Själva symbolen är en stiliserad variant av en pagod. Genom att göra den röd blir också kopplingen till Kina tydlig.

Namnet ”Biyun” är i stort fokus i detta förslag. Health & Medicine Center blir mer som en by-line, och det är denna text som förtydligar inriktningen på verksamheten.

Varianter

Exempel på applikationer

Exempel på hemsida